Vrijblijvend contact opnemen

Administratie bijhouden

Een goede administratie is zeer belangrijk. Het geeft u het inzicht en het vertrouwen om uw onderneming op te bouwen.

U betaalt belasting over de winst die blijkt uit uw administratie. Het is dus belangrijk dat de administratie aansluit bij de belastingregels om dubbel werk te voorkomen.

De cijfers uit de administratie zijn ook een meetpunt voor de gezondheid van uw onderneming. Wij zien daarom graag dat uw administratie overzichtelijk en netjes wordt bijgehouden. Dat geeft ons immers de kans u snel en tijdig te adviseren. Bovendien bespaart u veel onnodige (uitzoek)kosten.

Daarnaast worden er door de Belastingdienst eisen gesteld aan de inhoud van uw administratie, zoals onder andere bij een factuur, uw agenda, de urenregistratie, de personeelsadministratie en de berekening van omzetbelasting (BTW).

Uw administratie moet u ten minste 7 jaar bewaren (voor investeringen in onroerend goed is dat zelfs 10 jaar). In deze periode kan de Belastingdienst uw administratie komen controleren. Als dan blijkt dat sommige zaken niet goed zijn, heeft de inspecteur het recht u extra belasting te laten betalen, vaak ook nog met een boete.

Heeft u de kennis (in huis) om dit allemaal zelf te doen, dan kunt u de administratie bijhouden met speciale software. Wij adviseren Mamut software en begeleiden u graag bij uw keuze.

De gouden bergen en diepe dalen liggen in ondernemersland niet ver van elkaar. Wij wijzen u graag de weg.