Alle diensten

Salarisberekeningen

Voor u als directeur

Als directeur van uw eigen B.V. heeft u een speciale positie. Voor u gelden andere regels dan voor een gewone werknemer. U kunt veel voordeel hebben bij de juiste bepaling van de hoogte van uw salaris en vergoedingen

Voor uw werknemers

De beloning van uw werknemers is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. Een goed salaris motiveert en beloont uw medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid.

U dient daarbij rekening te houden met de CAO en algemene wettelijke regels. Afspraken met werknemers hebben gevolgen voor de berekening, inhouding en afdracht van loonheffingen.

Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden, kunt u een deel van het loon voordeliger aan uw werknemers uitkeren. Dat bespaart u onnodige kosten en levert uw medewerkers netto meer op.

De gouden bergen en diepe dalen liggen in ondernemersland niet ver van elkaar. Wij wijzen u graag de weg.